Missie en Visie

Visie

Pro-Cura vindt dat alle mensen, ook met een lichamelijk en/of geestelijke beperking, zo lang mogelijk de eigen regie over het leven moeten behouden. Ook als men voor lange of korte tijd afhankelijk is van zorg betekent dit dat men zeggenschap heeft over de organisatie en inhoud van de zorg, uiteraard binnen de geldende landelijke kwaliteitskaders zodat het ook mogelijk is om een leven naast de zorgbehoefte te continueren of op te bouwen

Afhankelijk zijn van zorg mag niet ten koste gaan van een menswaardig bestaan.

Missie

Pro-Cura biedt menswaardige zorg. De menswaardigheid blijkt onder andere uit het feit dat het aangaan van een zorgplan in samenspraak gaat met de zorgvrager. Samen wordt overlegd wat de behoefte en wensen zijn en op welke wijze Pro-Cura dit kan invullen.

Als iemand dit door zijn of haar beperking niet meer zelf kan aangeven, dan betrekt Pro-Cura de naasten bij de zorgafspraken. Wij vinden het belangrijk dat een zorgvrager bekend is bij alle betrokken medewerkers, ook in de ondersteunende kantoorfuncties.

De zorgvrager is altijd op de hoogte van het tijdstip en welke zorgverlener langs komt, zodat de zorgvrager ook zelf afspraken kan maken buiten de zorg om en op deze wijze nog een invulling te geven aan de dagbesteding.

Pro-Cura vindt het belangrijk kleinschalig te blijven opereren, om dichtbij de cliënt te blijven staan en te voorkomen dat operationele bedrijfsprocessen centraal moeten worden aangestuurd.

We willen het dagelijkse leven van de klant zoveel mogelijk stabiliseren en vervolgens continueren zoals de klant dat gewend is en de gezondheid bevorderen waar dat mogelijk is. Pro-Cura staat er borg voor dat tijdig de juiste zorg op maat wordt verleend.