Akte van Cessie

Wij kiezen principieel voor de keuzevrijheid van de klant: daarom leveren wij alleen niet-gecontracteerde zorg (restitutiemodel). De klant bepaalt hierdoor wie de zorg gaat verlenen; de huisarts en de wijkverpleegkundige bepalen hoe het zorgproces verloopt.

Sinds januari 2015 werken wij met een Akte van Cessie. Bij het intakegesprek wordt u gevraagd dit formulier te ondertekenen. Hiermee machtigt u ons om bij uw zorgverzekeraar rechtstreeks te declareren. Op deze manier nemen wij uw eigen bijdrage voor onze rekening en zijn er voor u geen kosten en administratieve handelingen.

De meeste verzekeraars in Nederland accepteren deze Akte van Cessie. Uitzonderingen zijn:  Zilveren Kruis, Interpolis, OZF Achmea en Avero Achmea.

Bent u bij Ohra verzekerd dan wordt de behandeling volledig vergoed, alleen kunnen wij de rekening niet rechtstreeks voor u indienen. Dan stuurt u zelf de nota met akte van cessie door aan uw verzekeraar. En de verzekeraar betaalt de factuur dan rechtstreeks op onze bankrekening.

Bent u bij Zilveren Kruis, Interpolis, OZF Achmea of Avero Achmea verzekerd dan zorgen wij ervoor dat er aan de aan u geleverde wijkverpleging geen kosten zijn verbonden. U ontvangt maandelijks een rekening die u bij uw verzekeraar kunt indienen. Het door uw zorgverzekeraar vergoede bedrag moet u daarna overmaken aan Pro-Cura.

Ondanks dat wij groots mogelijke  zorgvuldigheid hebben betracht,  is het desondanks mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is