Vergoeding en tarieven

Financiering

Financiering van thuiszorg door Pro-Cura is, wanneer u over een indicatie beschikt, op twee manieren mogelijk:

PGB: het Persoonsgebonden Budget

Met dit budget kunt u zelfstandig en op maat de zorg inkopen die u nodig heeft. U ontvangt van het Zorgkantoor een budgetbedrag op uw rekening.

Zorg in Natura

U krijgt zorg van ons op basis van de gestelde indicatie door het CIZ. Indien u niet over een geldige indicatie beschikt, is het ook mogelijk de zorg particulier te financieren.

Eigen bijdrage

De overheid wil dat u voor thuiszorg een eigen bijdrage betaalt. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele partner. Wanneer u zorg in natura ontvangt, krijgt u achteraf een rekening van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wanneer u een Persoonsgebonden Budget (PGB) heeft, wordt hierop uw eigen bijdrage al ingehouden door het Zorgkantoor.

Service Pro-Cura

Als u nog niet weet welke financiering van de zorg uw voorkeur heeft, dan kijken wij graag met u mee. Bij aanvang van de zorg ontvangt u een financieel overzicht van de zorgkosten (Wmo, AWBZ, evt. particuliere bijdrage), zodat u weet waar u aan toe bent.

Tarieven

De tarieven voor u als klant, zijn afhankelijk van de aangevraagde zorg en de kwalificatie van de zorgverlener(s). Een tarievenlijst kunt u hier downloaden.

 

Lees meer over...