Nieuws

Nieuwsbrieven

 

Uitgelicht..

Nieuwe Functionaris gegevensbescherming aangesteld

Per april 2018 heeft Pro-Cura een functionaris gegevensbescherming aangesteld via Sleutelnet.  Deze functionaris is per 25 mei 2018 verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Via tablad contact kunt u zijn gegevens terug vinden. De Privacyverklaring Cliënten kunt u vinden onder downloads.

 

Huisdieren verlenen knuffeldienst

LEIDERDORP - Zorgverleners kregen eind maart wel een heel bijzonder verzoek van thuiszorgorganisatie Pro-Cura uit Leiderdorp. Zij werden gevraagd om, naast hun eigen dienstverlening, ook hun huisdier in te zetten ten behoeve van demente cliënten.

Zorgverleners werden gevraagd om hun huisdier mee te nemen om auditie te doen voor een jury. Mocht het huisdier voldoen aan het profiel dan konden nadere werkafspraken worden gemaakt.

Natuurlijk ging het hier om een 1-aprilgrap. Maar de respons onder zorgverleners was desondanks groot. Vandaag werd verteld dat het om een 1-aprilgrap ging. Maar wie weet verdient de grap toch navolging. Uit Amerikaans onderzoek blijkt namelijk dat de fysieke en mentale gezondheid van demente ouderen wel degelijk verbetert als ze regelmatig activiteiten met een hond ondernemen. Maar het waren toch vooral de enthousiaste reacties van de zorgverleners die de grap en een eventueel vervolg de moeite waard maakten.

 

Samenwerking voor leer-/werkplekken in de zorg.

Zorginstellingen in de regio Holland Rijnland hebben samen met  ROC Mondriaan, de gemeenten Leiden en Alphen en het UWV de handen ineen geslagen voor banen in de Zorg. Op maandag 10 maart 2014 tekenden de deelnemende partijen een gezamenlijke convenant, waarbij de ambitie is uitgesproken om twee maal per jaar werkzoekenden de kans te bieden op een opleiding en een baan in de zorgsector.

Zorginstellingen verwachten in de nabije toekomst  knelpunten ten aanzien van gekwalificeerd personeel op MBO-niveau-3. Daarnaast zijn er veel werkzoekenden die graag aan het werk willen. De vraag van de zorginstellingen en werkzoekenden worden bij elkaar gebracht in het Arrangement Zorg.
Werkzoekenden starten met een korte proefperiode bij Activite, Topaz, Libertas Leiden en Pro-Cura. Aan het einde van deze periode doen zij een toelatingstest bij het ROC Mondriaan. Vervolgens starten ze met een opleiding verzorgende en krijgen een (leerwerk)plaats bij één van de werkgevers.
DZB/Re-integratie Leiden, UWV en Werkgevers Servicepunt Rijnstreek zorgen voor de voorselectie en de begeleiding van de deelnemers. Daarmee ontlasten zij werkgevers en bieden hen gemotiveerde medewerkers die een bewuste keuze maken voor de zorg- en welzijnssector.
 Bas van Drooge, directeur DZB: ”Dit zorgtraject is een voorbeeld voor samenwerking van werkgevers, onderwijs en overheid. Werkzoekenden vinden weer een baan en werkgevers krijgen goed gekwalificeerd personeel.”
Jan-Jaap de Haan, wethouder Werk en Inkomen Leiden: “In de individuele gezondheidszorg is nog steeds vraag naar personeel dat goed is opgeleid. Deze samenwerking biedt werkzoekenden de kans zo’n opleiding te volgen.”