Alzheimercafé Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest

Hieronder treft u informatie ten aanzien van de eerstvolgende bijeenkomst. Als u geinteresseerd bent, bent u van harte welkom om langs te komen. Als u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met onze casemanager Dementie: Danielle Kooistra-Klepper (dkooistra@pro-cura.nl).

De kracht van muziek bij dementie

Muziek activeert personen met dementie en geeft hen plezier.

Belangrijke momenten in ons leven zijn vaak gekoppeld aan muziekherinneringen. Momenten van geluk, verdriet en vreugde die je niet wilt kwijtraken. Bij dementie kan muziek vergeten herinneringen of het gevoel hiervan naar boven halen.

Muziektherapie is een adequaat middel om mensen die volledig in zichzelf zijn gekeerd, weer ‘wakker’ te maken. Soms voor een kort moment, soms voor langer. Het geneest de dementie niet en vertraagt ook het ziekteproces niet, maar verhoogt wel de kwaliteit van leven doordat de persoon met dementie plezier heeft, alert is en geniet van de muziek.

Muziek heeft een wonderbaarlijke uitwerking op mensen met dementie. Als ze bijvoorbeeld niet goed meer kunnen praten, kunnen ze soms feilloos liedteksten meezingen. Het is absoluut de moeite waard om aan de slag te gaan met muziek, zowel thuis als in een woonvoorziening.

Muziek heeft invloed op gedrag en emoties. Zoveel dat het wordt toegepast in therapie.

In het Alzheimer Café komt als gast Marian Jaspers Faijer. Zij is werkzaam als muziektherapeut bij Topaz in Leiden op de afdelingen somatiek en bewoners met dementie. Zij zal deze avond vertellen over het belang van muziek voor mensen met dementie. Tijdens de bijeenkomst is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen.

Het Alzheimer Café Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest is een ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. De doelstelling is voorlichting geven over dementie en de gevolgen ervan bespreekbaar maken. De livemuziek wordt deze avond verzorgd door Calamity Jazz.

De “kroegbazen” Marijke Kleijn en Joke Vos heten U op donderdag 14 december van harte welkom in SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334EZ te Leiden.

De zaal is open om 19:00, het programma start om 19:30.

Het volledige jaarprogramma is te vinden op de website van het Alzheimercafé Leiden e.o. .
Nadere informatie is ook te verkrijgen via 06-10417279. Veel ervaringsverhalen en tips staan ook op de nieuwe website dementie.nl